• Språk program

Courses

Språk program

Inledning

Språkkunskaper och effektiv kommunikation är nyckeln till att förstå främmande kulturer, speciellt när det gäller ett land som japan. Yamasas kurser är intensiva och erbjuds på alla olika nivåer: från grundläggande kurser för den absoluta nybörjaren till avancerade studenter som förbereder sig för högskola och arbete eller studier som kräver höga nivåer av japanska. Inget annat institut erbjuder mer kursval, flexibilitet, kvalité eller prisvärdhet än Yamasa.

Kurser är indelade i Akademiska och Fortlöpande utbildnings program.

Class at Yamasa Institute

Vilken japanska kurs är rätt för mig?

Våra Akademiska kurser täcker alla aspekter utav språket. Om du inte vill lära dig kanji eller är mindre intresserad av att kunna skriva på japanska, så bör du fundera på att välja en av de Fortlöpande utbildningskurserna. Även i de Fortlöpande utbildningskurserna lär vi dock ut en del skriven japanska. Om du kommer hit på ett studentvisum så kan du, på grund av krav från immigrationsmyndigheten, inte välja de Fortlöpande utbildningskurserna utan du blir tvungen att välja en av de Akademiska kurserna.

När du väljer vilken kurs du ska ta, bör du ha de följande punkterna i åtanke:

1) Vilken del av språket vill jag mest fokusera mig på?
2) När ska jag påbörja mina studier?
3) Hur länge vill jag studera?
4) Vad är min nuvarande nivå?
5) Är jag berättigad att söka till kursen?
6) Vilken typ av visum kommer jag behöva?
7) Vilken typ av visum är jag berättigad att ansöka till?

Yamasa eller din studievägledare kan också hjälpa dig att välja rätt kurs.

Akademiska program

Våra akademiska kurser är specifikt designade för Universitets och högskolestudenter som studerat japanska hemma, och även för de som önskar förbättra sina språkfärdigheter i förberedelse för undergraduate och graduate degree kurser på japanska universitet och högskolor eller för en professionell karriär i japan eller utomlands. Kurserna kan påbörjas på alla nivåer, från nybörjare till intermediär, och täcker alla färdigheter: Läsförståelse, skrivning, hörförståelse och tal. Elever kan lätt byta mellan program och kan studera upp till 24 månader. Om du är ute efter att tillgodogöra dig kursen i högskolepoäng och att träna skrivning och läsförståelse såväl som samtalsförmåga, så bör du fundera på att ta den akademiska kursen.

Som med alla Yamasas kurser kräver den akademiska kursen hängivelse. Som del av programmet ingår eget kursarbete och pågående värdering av dina studier, och du kommer även att få kontinuerligt stöd från Yamasas lärarkår och din akademiska rådgivare. Du kan delta i dessa kurser oavsett visum - student, turist eller working holiday visum.

Om du funderar på att studera under en längre period och vill ha ett student visum, så måste du välja den här kursen. Detta efter som ett av immigrationsmyndighetens krav är att man måste studera kanji ett visst antal timmar för att ha rätt att ansöka om studentvisum. d want a student visa, then you will have to take these courses. This is because of Immigration Office requirements that stipulate the number of hours that you have to spend studying kanji for a course to be eligible for the student visa.

Fortlöpande utbildningsprogram

Yamasas fortlöpande utbildningsprogram är korta, flexibla kurser med startdatum året om. Dessa program är lika intensiva som de akademiska programmen men är mer fokuserade på att snabbt lära ut samtalsförmåga. De är oftast bra alternativ för yrkesarbetande eller för de med begränsad tid att studera, eller för de som vill börja studera japanska men inte kan någonting om språket och ej vet hur länge de vill stanna i japan. Flexibiliteten innebär att du kan förlänga dessa kurser som du själv känner för. Du kan delta i kursen så länge som ditt visum tillåter det och sålänge det finns klasser tillgängliga på din nivå. Nivån på klasserna går från nybörjare till intermediär nivå. Pågrund av immigrationsmyndighetens krav kan man inte välja dessa program om man är här på student visum.


Courses