• Domů
  • OCJS Online slovník japonského jazyka

OCJS Online slovník japonského jazyka


Vítáme Vás na stránkách OCJS Online Slovníku Japonštiny Institutu Yamasa. Tento slovník je v češtině, angličtině, čínštině (tradiční), španělštině, korejštině a němčině a obsahuje v sobě jak obyčejný slovník tak i slovník japonských znaků kandži, obojí ve formě online databáze.

Kanji Kanji Kanji

Tištěné písmo
(např. noviny)

Animace
pořadí tahů

Ručně psané

Kromě čtení znaku kandži, jeho významu a dalších informací obsahuje slovník pro každý znak také tři obrázky. Ty zobrazují jeho tištěnou formu, pořadí psaní jednotlivých tahů, které je vyjádřeno animací a ručně psanou formu, která může být užitečná například jako pomůcka při psaní pohlednic a přání.

Na pravé straně můžete vidět tištěnou formu, animaci a ručně psanou formu japonského znaku kandži pro "horský průsmyk". Ten je možné často spatřit při cestách po japonských horách, které pokrývají 80% území.

Hlavní funkce slovníku

Můžete listovat (někdy i vyhledávat) v seznamech setříděných podle znaků kandži, jejich japonského čtení, sinojaponského čtení, českého významu, stupně džójó nebo radikálů. Dále je možné vyhledávat jednotlivé znaky kandži - například zkopírováním znaku (slova) z jiné internetové stránky nebo programu, nebo jeho přímým zadáním do databáze.

Poslední funkce je generátor odkazů (linků) ke znakům kandži. Ten Vám bude pomáhat při čtení japonských textů v počítači. Po zkopírování japonského článku (například z japonských novin na Internetu) nebo z japonského E-mailu pomocí schránky (clipboard) do databáze vytvoří tento generátor novou stránku s tímto textem, kde každý znak který existuje v databázi bude vlastně odkaz na tento znak do databáze. Po kliknutí na něj se zobrazí detailní informace o tomto znaku.