אם אתה מגיע לאוקזקי ברכב

Tomei - מהכביש המהיר

    גוגל תצוגת רחוב

    יציאה לכביש Okazaki