Více informací najdete na našich anglických stránkách
  • Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

Úvod

Jazyk je bez nadsázky klíčem k pochopení jakékoliv kultury a o té japonské to platí obvzlášť. Yamasa nabízí intenzivní kurzy pro všechny úrovně japonského jazyka od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty, kteří se připravují na další studium v japonsku.

Kurzy se dělí na Akademické a Pokračující.

Class at Yamasa Institute

Jaký kurz je vhodný pro mě?

Akademické kurzy pokrývají kompletně celou šířku japonského jazyka. Pokud nemáte zájem učit se japonské znaky kandži, pak pro vás máme připravené Pokračující kurzy. (I v Pokračujících kurzech se částečně psaní vyučuje.) Podle nařízení imigračního úřadu studenti se studentským vízem nemohou studovat Pokračující kurzy. Pro ně jsou určeny Academické kurzy.

Při výběru kurzu si položte následující otázky:

1) O jakou oblast jazyka mám největší zájem?
2) Kdy chci studium zahájit?
3) Jak dlouho si přeji studovat?
4) Jaká je moje současná úroveň japonštiny?
5) Splňuji podmínky pro přijetí do kurzu?
6) Jaké vízum budu potřebovat?
7) Splňuji podmínky pro získání tohoto víza?

Akademické kurzy

Akademické kurzy jsou vhodné hlavně pro vysokoškolské studenty kteří se při svém studiu učí japonský jazyk. Dále pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním, kteří plánují studovat na japonské univerzitě a nebo pro ty, kteří se připravují na svoji budoucí kariéru, ať již v Japonsku nebo jinde. Kurzy zahrnují všechny úrovně od úplných začátečníků po středně pokročilé a zahrnují čtení, psaní, poslech a konverzaci. Studenti mohou změnit kurz v průběhu studia (v rámci Akademických kurzů). Maximální doba studia je 2 roky.

Jako všechny naše kurzy i Akademické kurzy jsou vysoce intenzivní se spoustou domácích úkolů a vyžadují od studentů zájem a nasazení. V případě problémů vám bude k dispozici váš studijní poradce(kyně). Akademické kurzy můžete studovat na turistické nebo na studentské vízum. Studentni z určitých zemí se těchto kurzů mohou zúčastnit v rámci programu Pracovních prázdnin.

Pokud si přejete studovat v Japonsku dlouhodobě na studentské vízum, pak jsou Akademické kurzy vlastně vaše jediná možnost.

Pokračující kurzy

Pokračující kurzy jsou flexibilní kurzy které je možné začít studovat po celý rok. Tyto kurzy jsou stejně intenzivní jako Akcelerační kurzy, ale jsou více zaměřené na konverzaci. Kurzy je možné prodlužovat, pokud vám to dovolí vízum a pokud bude volné místo v kurzu s vaší úrovní. Nabízíme úrovně od začátečníků po středně pokročilé. Tyto kurzy není možné studovat se studentským vízem.


Jazykové kurzy