Více informací najdete na našich anglických stránkách

Přihlášky do kurzů

Víza

Každý kdo nemá japonské občanství, potřebuje pro vstup do Japonska platné vízum. Občanům určitých států jsou vydávána turistická víza při příjezdu do Japonska zatímco občané ostatních států si musí o vízum požádat předem. Pokud si nejste jisti do jaké skupiny patříte, kontaktujte naši školu nebo japonské velvyslanectví.

Turistická víza

Délka pobytu na turistické vízum se liší podle země. Můžou to být 2 týdny až 6 měsíců. Většinou jsou to 3 měsíce nebo 90 dní. Občané jistých zemí mohou turistické vízum dostat až po příletu do Japonska na letišti. Ostatní si musí nejprve o vízum zažádat na japonském velvyslanectví nebo konzulátu. Občané určitých zemí musí mít osobního ručitele a vydání jejich turistického víza může trvat i několik měsíců. Na turistické vízum můžete studovat jakýkoliv kurz na naší škole po doby jeho platnosti, ale nemůžete si přivydělávat prací.

Japonské ministerstvo zahraničních věcí

Studentská víza

Studentská víza se vydávají dvakrát do roka. Jednou v dubnu a jednou v říjnu. Žadatelé musí prokázat že mají dostatečné finanční prostředky na studium a pobyt v Japonsku a nebo finančního sponzora. V některých případech může být požadován i osobní ručitel. Na studentské vízum se dají studovat jenom akademické kurzy. Na studentské vízum můžete až 4 hodiny denně pracovat (je k tomu ale nutné mít ještě speciální povolení).

Pracovně prázdninová víza

Tato víza jsou určená pouze pro občany vybraných zemí. Toto vízum se dá získat pouze jednou, obvykle na 6 měsíců a pouze do věku 30-ti let. O toto vízum se žádá na japonském velvyslanectví nebo konzulátu. S tímto vízem je možné studovat jakýkoliv náš kurz.

Přihlášky do kurzů