Logo slovníku
Institut Yamasa
O nline  C entrum pro  S tudium  J aponštiny 

Inspirativní, Mezinárodní & Neziskové
Sponzorováno Nadací Hattori (zal. 1919)
Yamasa
OCSJ Online slovník japonského jazyka

Vítáme Vás na stránkách zkušební verze OCSJ Online Slovníku Japonštiny Institutu Yamasa. Tento slovník je v současné době jediný svého druhu. Jak jsme již dříve oznámili v našem periodickém zpravodaji Zpravodaj Yamasa číslo #44, tento slovník je v češtině, angličtině, čínštině (tradiční), španělštině, korejštině a němčině a obsahuje v sobě jak obyčejný slovník tak i slovník japonských znaků kandži, obojí ve formě online databáze. Tato verze je stále ještě ve stádiu zrodu na pomalém serveru, takže odezva bude spíše pomalá. (Někdy dost pomalá!) Někdy se Vám může objevit na monitoru i chybové hlášení. Začátkem dubna bude celá databáze přemístěna na mnohem výkonnější server. V současnosti jsou přístupné pouze dokončené části projektu, jednak aby je mohli zájemci ihned používat, jednak z důvodu testování. Pokud se chcete seznámit se členy týmu podílejícími se na projektu, zde najdete jejich miniprofil.

Tištěné písmo
(např. noviny)

Animace
pořadí tahů

Ručně psané
písmo
Kromě čtení znaku kandži, jeho významu a dalších informací obsahuje slovník pro každý znak také tři obrázky. Ty zobrazují jeho tištěnou formu, pořadí psaní jednotlivých tahů, které je vyjádřeno animací a ručně psanou formu, která může být užitečná například jako pomůcka při psaní pohlednic a přání.

Na pravé straně můžete vidět tištěnou formu, animaci a ručně psanou formu japonského znaku kandži pro "horský průsmyk". Ten je možné často spatřit při cestách po japonských horách, které pokrývají 80% území.

1006 základních znaků kandži které se vyučují na základní škole je přístupných (a bude i v budoucnu) bez nutnosti registrace. Abyste si mohli prohlížet všechny znaky v databázi (v současné době téměř 2000) a mohli využívat všech funkcí programu, bude nutná Vaše registrace. Jedním z jejích důvodů je naše snaha o neustálé vylepšování slovníku za pomoci Vašich nápadů a připomínek. Všechna Vaše data budou chráněna před zneužitím - více o tom naleznete na našich stránkách yamasa.org ochrana osobních dat (anglická verze).

Hlavní funkce slovníku (zkušební verze):

Můžete listovat (někdy i vyhledávat) v seznamech setříděných podle znaků kandži, jejich japonského čtení, sinojaponského čtení, českého významu, stupně džójó nebo radikálů. Pro použití některých těchto funkcí se bude nutné po přemístění databází na nový server zaregistrovat. Již nyní lze však prohlížet seznamy abeced hiragana a katakana, které jsou také přístupné již v této zkušební verzi. Dále je možné vyhledávat jednotlivé znaky kandži - například zkopírováním znaku (slova) z jiné internetové stránky nebo programu, nebo jeho přímým zadáním do databáze.

Poslední funkce která je přístupná ve zkušební verzi je generátor odkazů (linků) ke znakům kandži. Ten Vám bude pomáhat při čtení japonských textů v počítači. Po zkopírování japonského článku (například z japonských novin na Internetu) nebo z japonského E-mailu pomocí schránky (clipboard) do databáze vytvoří tento generátor novou stránku s tímto textem, kde každý znak který existuje v databázi bude vlastně odkaz na tento znak do databáze. Po kliknutí na něj se zobrazí detailní informace o tomto znaku. Vylepšená verze tohoto generátoru je v současné době ve fázi vývoji a její zpřístupnění plánujeme na duben či květen tohoto roku.

A kdeže slovník najdete? Vstup do slovníku je zde.